O NÁS REFERENCIE KONTAKT PRIHLÁSENIE
Jazyk:

Produkty > PLC > Softvér

  Podľa typu PLC sa delí softvér nasledovne:

  • PLC s displejom bez komunikácie - nepoužíva ďaľší softvér (klient)

  • PLC s modulom LAN využíva náš softvér - klienta (bežiaceho ako služba) na počítači v lokálnej sieti, ktorý umožňuje logovať do súboru .csv, ako aj obojsmerne komunikovať s lokálnym serverom alebo serverom umiestneným na internete. Jeden klient môže komunikovať s viacerými PLC na lokálnej sieti.

  • PLC s modulom WiFi a GSM komunikuje priamo s lokálnym serverom alebo serverom umiestneným na internete. Nepotrebuje ďaľší softvér.

  Server komunikuje s PLC vybavených modulmi LAN, GSM a WiFi .

    Databázové riešenie využíva technológiu klient - server v internetových aj lokálnych verziách. Štandardne je dodávaný databázový server MySQL 5.1.36-community spolu s webovým serverom Apache/2.2.11 mod_ssl/2.2.11 OpenSSL/0.9.8k PHP/5.3.0 (Windows XP/W7, Linux). Vďaka týmto technológiám, je zaručená vysoká bezpečnosť databázy tak voči neoprávnenému zásahu, ako aj proti narušeniu konzistencie z dôvodu výpadku počítača alebo počítačovej siete.

    Táto technológia je dostupná zdarma pre ľubovoľnú platformu aj pre ľubovoľný počet klientov. Prístupové práva sú užívateľom prideľované na úrovni jednotlivých tabuliek databázy.

    Dáta a výpočtové operácie sú spracovavané prostredníctvom sady štandardných štatistických funkcí (Min, Max, Avg, Med, R, S, Vk). Pre lepšiu prehľadnosť je možné zobraziť okrem farebných tabuliek aj grafy so sledovanými dátami. Tento modul je k dispozícii v niekoľkych variantoch v závislosti od oblasti použitia.

    Na softvérovom trhu je k dispozícii veľa programov, no väčšina je určená len na jednoúčelové štatistické spracovanie dát. Problematiku prenosu a ukladania dát do príslušných databázových tabuliek za účelom ich dlhodobého sledovania, merania, vyhodnocovania a vizualizácie riešia okrajovo alebo sa takýmto formám práce s dátami nevenujú vôbec. Naša serverová aplikácia tento spôsob práce s dátami rieši komplexne a spája ich do jedného systému: Meranie a vizualizácia. Týmto spôsobom rozširuje podporu vzájomnej komunikácie s užívateľmi, pričom interaktívne zodpovedá ich zadaným požiadavkám a nárokom.

 Copyright © 2012 | Všetky práva vyhradené. | webmaster: lmp@allsystems.sk